Log-in – domácí skupiny

Pokud chceš růst ve svém vztahu s Ježíšem, potřebuješ mít vztahy s lidmi, kteří mají stejný cíl. A tyto vztahy nevznikají náhodně. Ideálním místem pro ně je Log-in. Tato setkání probíhají u různých vedoucích doma většinou ve frekvenci co 14 dní.
Na každém Log-inu se nás obvykle schází 5-12. Zpravidla spolu také čteme Bibli a bavíme se o její aplikaci do našeho života.

Jsi vítán přijít a vyzkoušet, který Log-in by ti sedl. Protože se místa setkání mění, domluv se s některým z vedoucích, nebo napiš na tento email.

V současnosti (2018/19) probíhají tyto Log-iny:

Chovancovi

Szturcovi – středa 18:00

Solanovi – středa 18:00

Válkovi – pondělí