Nedělní bohoslužba

Nedělní bohoslužba začíná každou neděli v 10:30. Běžná setkání trvají přibližně 70 minut. Na programu je zpravidla kázání, několik písní a káva po skončení. Témata jsou obvykle rozdělená do měsíčních sérií.

Během bohoslužby je zajištěn program pro děti do 8 let.

Obvykle první neděli v měsíci na bohoslužbě společně slavíme Večeři Páně.

Co můžete očekávat?

    • Neformální atmosféru – opravdu neklademe důraz na sváteční oblečení, dosažené vzdělání či postavení. Přijď v tom, v čem se cítíš pohodlně a „svůj“. Na konci každé bohoslužby si dáváme kafe nebo čaj, což je skvělá příležitost se blíže poznat a popovídat si.
    • Obyčejné lidi různých věkových kategorií, rozličných povolání, zájmů, ale vyznávající společné duchovní hodnoty a stojící o duchovní dotek skrz Boží slovo, písně a vzájemné společenství.
    • Biblické téma (kázání) – snažíme se reagovat na aktuální potřeby a problémy a také předávat hlavní poselství Bible, o které věříme, že je stále aktuálním dopisem od Boha pro člověka.
    • Hudbu – tu naše společenství miluje a mnoho obdarovaných hudebníků zpestří nedělní setkání krásnými moderními písněmi. Říkáme tomu také chvály nebo uctívání. Věříme, že podobně jako Boží Slovo, dotýká se nás i hudba.
    • Program pro děti – pro věk 3-8 let