OPATŘENÍ K OBNOVENÍ ESK bohoslužeb od června 2020

JAK NÁM MŮŽETE POMOCI CHRÁNIT SEBE I DALŠÍ ÚČASTNÍKY NEDĚLNÍCH SETKÁNÍ

PŘED PŘÍCHODEM

   • Zvažte prosím, zda je bezpečné, abyste dorazili. Jsou dva hlavní důvody, kdy se návštěvě ESK raději vyhnout:
      • máte příznaky nachlazení (rýma, kašel, zvýšená teplota, bolest v krku, hlavy nebo kloubů, ztráta chuti)
      • patříte do „rizikové skupiny“ nebo bydlíte s někým, kdo do ni patří

PO PŘÍCHODU do prostorů ESK pomáháte tím, že:

   • Máte nasazenou roušku po celou dobu
   • Nepodáváte si ruce, neobjímáte se s druhými
   • Dodržujete odstup od druhých a společně si sedáte pouze s rodinnými příslušníky a členy společné domácnosti

PO ODCHODU z ESK:

   • Pokud se u vás do tří týdnů od účasti na bohoslužbě ESK prokáže přítomnost virem COVID 19, informujte lékaře o vaší účasti na ESK bohoslužbě a informujte vedení ESK o vašem pozitivním nálezu viru. (info@eskhavirov.cz, +420 733 798 224)

OPATŘENÍ PROVEDENÁ ZE STRANY ESK

   • U vchodu, na několika místech kolem sálu a na WC je k dispozici dezinfekční prostředek na ruce
   • Do odvolání je zrušena kavárna a další občerstvení
   • Židle v sále jsou uspořádány tak, aby splňovaly nařízení Ministerstva zdravotnictví pro pořádaní veřejných akcí a bohoslužeb (mezery 2m od druhých účastníků, kteří nejsou členy jedné domácnosti)

DEFINICE „RIZIKOVÉ SKUPINY“ PODLE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR:

   • Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
   • Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
   • Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou (např. hypertenze).
   • Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.
   • Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
   • Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
   • Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
   • Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

*Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti.