Log-in – domácí skupiny

Pokud chceš růst ve svém vztahu s Ježíšem nebo se o Bohu dozvědět více, potřebuješ mít vztahy s lidmi, kteří mají stejný cíl. A protože tyto vztahy nevznikají náhodně, chtěli jsme pro ně vytvořit ideální místo a tím je Log-in. Tato setkání probíhají u různých vedoucích doma většinou ve frekvenci co 14 dní.
Na každém Log-inu se nás obvykle schází 5-12. Zpravidla spolu také čteme Bibli a bavíme se o její aplikaci do našeho života.

Jsi vítán přijít a vyzkoušet, který Log-in by ti sedl. Protože se místa setkání mění, domluv se s některým z vedoucích, nebo napiš na tento email.

Ve školním roce 2018/19 probíhají tyto Log-iny:

Szturcovi M+J – středa

Nycki Heisler – EN, Tuesday

Chovancovi – středa 18:30

Szturcovi – středa 18:00

Válkovi – pondělí 17:00

Solanovi – středa

Ciompovi – pondělí od 11.3.2019