Log-in – domácí skupiny

Pokud chceš růst ve svém vztahu s Ježíšem nebo se o Bohu dozvědět více, potřebuješ mít vztahy s lidmi, kteří mají stejný cíl. A protože tyto vztahy nevznikají náhodně, chtěli jsme pro ně vytvořit ideální místo a tím je Log-in. Tato setkání probíhají u různých vedoucích doma většinou ve frekvenci co 14 dní.
Na každém Log-inu se nás obvykle schází 5-12. Zpravidla spolu také čteme Bibli a bavíme se o její aplikaci do našeho života.

Jsi vítán přijít a vyzkoušet, který Log-in by ti sedl. Protože se místa setkání mění, domluv se s některým z vedoucích, nebo napiš na tento email.

Ve školním roce 2019/20 probíhají tyto Log-iny:

Solanovi Láďa&Majka (středa)
Chovancovi Danek&Alča (středa)
Szturcovi Milan&Jarka (středa, young adults)
Szturcovi Ondra&Annie (středa 18:00, 18+)
Mikešovi Radim&Elen (středa/pátek – podle účastníků)
Josh Dietz (CZ/EN, středa, 13+)
Válkovi Jirka&Ajka (od ledna 2020)
+ Páteční klub Invite pro studenty ve věku 13-18

Pokud potřebujete kontakt na někoho z vedoucích, napište na ondra@eskhavirov.cz.