Čemu věříme

Naše víra a postoje zahrnují tyto základní body:

  • Věříme v existenci Boha jako Stvořitele a Pána všeho kolem nás.
  • Věříme, že Ježíš Kristus je nejen historická osobnost, ale také Boží Syn, který zemřel za hříchy všech lidí, byl vzkříšen a je prostředníkem mezi Bohem a lidmi.
  • Naše praxe, zvyky i tradice vycházejí z Bible, kterou chápeme jako Boží inspirované Slovo, které je pro nás přední autoritou.
  • Nepovažujeme se za jedinou pravou nebo samospasitelnou církev. Jak věříme, otázka víry nepramení z příslušnosti k určité organizaci, ale ze svobodného osobního přesvědčení.
  • Udržujeme přátelské kontakty a spolupracujeme s řadou jiných evangelikálních církví (např. Církev bratrská, Apoštolská církev, Křesťanské sbory, Slovo života, Slezská církev evangelická apod.)
  • Ctíme zákony naší země.