ESK

Evangelikální Společenství Křesťanů je občanské sdružení (dnes zapsaný spolek), které vzniklo roku 1997.

Naší vizí je, že lidé milují Boha, následují Ježíše a mění se oni a jejich okolí.

Chceme být místem, kde lidé mohou nalézt víru v Boha a kde věřící mohou rozvíjet vzájemné vztahy a mít proměňující vliv na naše okolí. Aktivně vytváříme prostředí, které je otevřené pro všechny věkové generace.

.

Naše klíčové hodnoty

Nemůžeš žít život sám (Židům 10:25) – Chceme, aby nás charakterizovaly hluboké a autentické vztahy, do kterých investujeme energii. V životě potřebujeme jeden druhého a každý z nás někdy zažívá chvíle, kdy nám dojde síla, a potřebujeme se opřít o lidi okolo sebe.

Jsme tu pro druhé (Matouš 28:18-20) – Církev neměla být nikdy budovou, ve které je uzavřená skupina lidí, ale má být živým společenstvím – rodinou, kde je každý vítán. Bez ohledu na to čím jsi v životě prošel a jaké máš otázky, chceme, abys byl součástí rodiny.

Dáváme to nejlepší (Koloským 3:23) – Vzdáváme Bohu čest tím, že se snažíme dělat věci excelentně, upřímně a autenticky. Věříme, že církev má být rodinou, kam se lidé těší nejen kvůli kvalitním vztahům, ale i kvůli skvělému programu, jak po stránce obsahu tak po stránce formy.

U nás to nekončí (2. Timoteovi 2:2) – Nechceme si to, co nám Bůh dal, nechat pro sebe. Ať už se jedná o to, čemu věříme, nebo o to, co děláme – chceme věci předávat dál, tak jak jsme je obdrželi, pro dobro církve a společnosti.