POMÁHÁME HEZKY ČESKY

POMÁHÁME HEZKY ČESKY je iniciativou ESK Havířov. Uvědomujeme si, že současná situace přináší obrovské výzvy v mnoha oblastech, a rádi bychom pomohli pokrýt alespoň některé akutní potřeby. S ohledem na to, že řada z nás pracuje v sociálních službách Armády spásy – v Havířově a v Ostravě, rozhodli jsme se naši podporu zaměřit právě zde.

Iniciativa POMÁHÁME HEZKY ČESKY se týká tří oblastí

   1. Sbírka konzerv pro lidi bez domova v Havířově.
   1. Finanční sbírka se dvěma základními účely – pořízení a provoz mobilního denního centra v Ostravě, které umožní poskytnout základní hygienu a jídlo lidem bez domova. A dále nákup konzerv pro lidi bez domova v Havířově.
   1. Doprava a nákupy

Připojte se k nám a pomozte s námi HEZKY ČESKY!
94306884_548843609107531_9164760512246841344_n
Praktické pokyny:

Sbírka konzerv
„Mnozí klienti Armády spásy jsou v současnosti bez financí. Jde o lidi, které navštěvujeme venku v provizorních přístřešcích, ale také bydlící u nás v azylových domech (kde jsou i matky s dětmi). V Havířově je v takové situaci asi 100 osob. Protože je osobně známe, garantujeme doručení opravdu těm nejpotřebnějším.“ Ladislav Solana, vedoucí azylového domu pro muže v Havířově

Konzervy můžete přinést na jedno z těchto míst s nepřetržitým provozem:

    • Azylový dům pro muže, Na Spojce 807/2, Havířov – Město,
    • Azylový dům pro rodiny, Dvořáková 21/235, Havířov – Město,
    • Služba následné péče, Pod Svahem 284/1, Havířov – Šumbark.
  Nebo na Jaroslava Seiferta 8 (ESK) ve středu 6. května od 18:00 do 19:00

Finanční sbírka
„Z naší práce v terénu v Ostravě víme, že někteří lidé bez domova nemají v současnosti možnost zajistit si hygienu a jídlo. Služby pro ně jsou velmi omezené z důvodu epidemie. Proto jsme se rozhodli u našeho střediska v Ostravě postavit obytnou a sanitární buňku. Provoz zajišťují dobrovolníci. Nicméně všechna opatření jsou nákladná, proto velmi uvítáme finanční pomoc na pronájem obou buněk, koupení pračky a sušičky.“ Alena Válková, oblastní manažer komunikace, AS Ostrava

Váš finanční dar můžete poslat na číslo účtu ESK Havířov: 2300928475/2010, variabilní symbol: 123.
Používáte-li smartbanking , můžete využít QR kód.94717750_720605025145338_4641532248678465536_n
Do zprávy pro příjemce můžete uvést „mobilní centrum“ (pokud chcete podpořit pořízení a provoz mobilního denního centra v Ostravě) nebo „konzervy“ (pokud chcete podpořit nákup konzerv pro lidi bez domova v Havířově). Pokud neuvedete nic, půjde polovina na každý z uvedených účelů.
Finanční dary budou předány Armádě spásy.

Pokud potřebujete potvrzení o daru nebo darovací smlouvu, obraťte se na: Milan Szturc, tel. 603 549 633, milan@eskhavirov.cz.

Doprava a nákupy (v případě potřeby)
Doprava – Jde o převoz různého materiálu, je to spíše výjimečné, ale někdy může nastat naléhavá potřeba.
Nákupy – Toto je aktuální v případě, kdy by některé zařízení mělo mít pozitivní nález a bylo v karanténě. Během karantény jsou zaměstnanci i uživatelé uzavřeni v zařízení a nesmějí opustit budovu. Jedná se o nákup potravin. Nákupy hradí Armáda spásy.

Pokud chcete nabídnout tuto formu pomoci, kontaktujte: Ladislav Solana, tel. 737 215 413‬, ladislav_solana@armadaspasy.cz.

Děkujeme za váš zájem, štědrost a pomoc!