Pomáháme hezky čESKy

Pomáháme hezky čESKy II je společným projektem Evangelikálního společenství křesťanů a kavárny Shothouse na podporu zdravotníků vybraných oddělení NsP Havířov, na která jednou týdně doručíme občerstvení (nápoj + něco na zub).

Vážíme si práce a obětavosti našich zdravotníků a chceme alespoň touto cestou vyjádřit naši podporu a vděčnost! V tuto chvíli se jedná o cca 65 zdravotníků a hodnota jednoho občerstvení je cca 75 – 100,- Kč.

Na financování projektu se podílí ESK Havířov, Shothouse a dobrovolní dárci.

Pokud se vám myšlenka líbí a chcete ji finančně podpořit, můžete poslat finanční dar na účet ESK Havířov: 2300928475/2010, variabilní symbol: 26843 nebo využít QR kód.

Pokud chcete vystavit potvrzení o daru, napište na info@eskhavirov.cz.

Děkujeme!