O tématu
Krize mohou být různé. K některým dochází v důsledku něčeho nezdravého – krize je v takovém případě jakýmsi vyvrcholením předchozího nesprávného fungování. Takovým krizím je třeba předcházet. Existují ale i dobré krize, které představují přechod na vyšší úroveň. Z těch je třeba se radovat a vytěžit z nich maximum. Zároveň platí, že každá krize je v podstatě skrytá příležitost. Krize, pády a zklamání, nám mimo jiné pomáhají uvědomit si, o co nám v životě i ve vztahu jde, na čem nám záleží. Každá krize tedy má potenciál vztah poškodit (či dokonce zničit) nebo naopak posílit a pomoci nám i našemu vztahu dospět…

O lektorovi
Lektorem workshopů je Karel Řežábek (1968). Karel se od roku 2002 zaměřuje na vedení a motivování lidí k osobnímu a osobnostnímu rozvoji. Kromě osobnostního a vztahového koučinku se specializuje na osobnostní typologii (4barevný kód temperamentů a MBTI) a na její praktické využití v osobních a pracovních vztazích. V roce 2011 Karel úspěšně završil MBTI® Certifikační program vypsaný Americkou manažerskou asociací (AMA). Vedle získání mezinárodně platného certifikátu MBTI® Step I™ se stal prvním držitelem certifikátu MBTI® Step II™ v České republice. Více na http://www.proinspiro.cz

Účastnický poplatek za sobotní seminář ve výši 150,-/osobu uhraďte na účet 2400928472/2010. Variabilní symbol: Vaše telefonní číslo uvedené v registraci. Do poznámky pro příjemce (v bankovním příkazu) uveďte jméno+příjmení+„vstupné seminář“. Pokud budete platit za více osob, prosíme, aby při vstupu uvedli vaše jméno.

Na seminář volně navazuje téma Spojenci namísto protivníků, které Karel Řežábek rozvine v rámci speciální nedělní bohoslužby ESK+  se zaměřením na rozdíl mezi konzumním vztahem a vztahem smluvním (založeném na manželském slibu). Neděle 3.3.2019 v 10:30 na stejné adrese.
V neděli vstup zdarma.

Pořádá: ESK Havířov, Jaroslava Seiferta 8, Havířov
www.eskhavirov.cz, Kontakt: info@eskhavirov.cz, 603 549 633

© Copyright - ESK Havířov // by Efraim