Neděle v ESK

Nedělní bohoslužba začíná každou neděli v 10:00. Běžná setkání trvají přibližně 60-70 minut. Na programu je zpravidla kázání v rámci měsíční série a několik písní. Před a po programem je k dispozici káva nebo drobné občerstvení. Během bohoslužby je zajištěn program pro děti ve věku 5-10 let. Obvykle první neděli v měsíci na bohoslužbě společně slavíme Večeři Páně.

Co můžete očekávat?

  • Neformální atmosféru – Neklademe důraz na sváteční oblečení, dosažené vzdělání či postavení. Přijď v tom, v čem se cítíš pohodlně a „svůj“. Na konci každé bohoslužby si dáváme kafe nebo čaj, což je skvělá příležitost se blíže poznat a popovídat si.
  • Obyčejné lidi různých věkových kategorií, rozličných povolání, zájmů, ale vyznávající společné duchovní hodnoty a stojící o duchovní dotek skrz Boží slovo, písně a vzájemné společenství.
  • Biblické téma (kázání) – snažíme se reagovat na aktuální potřeby a problémy a také předávat hlavní poselství Bible, o které věříme, že je stále aktuálním dopisem od Boha pro člověka.
  • Hudbu – tu naše společenství miluje a mnoho obdarovaných hudebníků zpestří nedělní setkání krásnými moderními písněmi. Říkáme tomu také chvály nebo uctívání. Věříme, že podobně jako Boží Slovo, dotýká se nás i hudba.

Log-in – domácí skupiny

Tato setkání probíhají u různých vedoucích doma většinou ve frekvenci co 14 dní.
Na každém Log-inu se nás obvykle schází 5-12. Zpravidla spolu také čteme Bibli a bavíme se o její aplikaci do našeho života.
Jsi vítán přijít a vyzkoušet, který Log-in by ti sedl. Protože se místa setkání mění, domluv se přímo s některým z vedoucích, nebo napiš na tento email.