ESK Havířov

Evangelikální Společenství Křesťanů je občanské sdružení (dnes zapsané jako spolek), které vzniklo roku 1997.

Naší vizí je, že lidé milují Boha, následují Ježíše a mění se oni a jejich okolí.

Chceme být místem, kde lidé mohou nalézt víru v Boha a kde věřící mohou rozvíjet vzájemné vztahy a mít proměňující vliv na naše okolí. Aktivně vytváříme prostředí, které je otevřené pro všechny věkové generace.

Čemu věříme

Naše víra a postoje zahrnují tyto základní body:

  • Věříme v existenci Boha jako Stvořitele a Pána všeho kolem nás.
  • Věříme, že Ježíš Kristus je nejen historická osobnost, ale také Boží Syn, který zemřel za hříchy všech lidí, byl vzkříšen a je prostředníkem mezi Bohem a lidmi.
  • Naše praxe, zvyky i tradice vycházejí z Bible, kterou chápeme jako Boží inspirované Slovo, které je pro nás přední autoritou.
  • Nepovažujeme se za jedinou pravou, nebo samospasitelnou církev. Věříme, že otázka víry nepramení z příslušnosti k určité organizaci, ale ze svobodného osobního přesvědčení.
  • Udržujeme přátelské kontakty a spolupracujeme s řadou jiných protestantských církví (např. s Církví bratrskou, Apoštolskou církví, Křesťanskými sbory, Slovem života, Slezskou církví evangelickou apod.)
  • Ctíme zákony naší země.

Naše klíčové hodnoty

  • Nemůžeš žít život sám (Židům 10:25) – Chceme, aby nás charakterizovaly hluboké a autentické vztahy, do kterých investujeme energii. V životě potřebujeme jeden druhého a každý z nás někdy zažívá chvíle, kdy nám dojde síla, a potřebujeme se opřít o lidi okolo sebe.
  • Jsme tu pro druhé (Matouš 28:18-20– Církev neměla být nikdy budovou, ve které je uzavřená skupina lidí, ale má být živým společenstvím – rodinou, kde je každý vítán. Bez ohledu na to čím jsi v životě prošel a jaké máš otázky, chceme, abys byl součástí rodiny.
  • Dáváme to nejlepší (Koloským 3:23– Vzdáváme Bohu čest tím, že se snažíme dělat věci excelentně, upřímně a autenticky. Věříme, že církev má být rodinou, kam se lidé těší nejen kvůli kvalitním vztahům, ale i kvůli skvělému programu, jak po stránce obsahu tak po stránce formy.
  • U nás to nekončí (2. Timoteovi 2:2– Nechceme si to, co nám Bůh dal, nechat pro sebe. Ať už se jedná o to, čemu věříme, nebo o to, co děláme – chceme věci předávat dál, tak jak jsme je obdrželi, pro dobro církve a společnosti.

Řadu let máme více či méně oficiální hrdé partnerství a spolupráci s následujícími organizacemi:

V případě zájmu vám o spolupráci řekne více některý z vedoucích ESK.