aktuality

Q&A – Co jsme zač?

By 28. 5. 2024No Comments

Lidé si kladou o církvi v Česku spoustu otázek. Zde najdete odpovědi na některé z nich:

Do jakého druhu církve se ESK řadí?

ESK Havířov je církev v křesťanském protestantském proudu. Kromě vzájemných vztahů klademe důraz na osobní aktivní poznávání Ježíše Krista a prohlubování vztahu s ním. Naše církev se teologicky opírá o vyznání víry raných křesťanů, ale chceme přinášet nadčasové křesťanské poselství současnou a relevantní formou pro české srdce 21. století. Jako evangelikální (pietistická) církev nemáme příliš moc tradic, ale snažíme se biblickým příběhem o křesťanském Bohu srozumitelně přinášet naději do dnešních životů.

Jak vypadá typická nedělní bohoslužba?

Program trvá zpravidla hodinu od 10:00 do 11:00. Zpíváme několik písní, pro Boha a o Bohu, hudba se dotýká zvláštním způsobem lidského srdce. Potom míváme nedělní slovo (kázání/zamyšlení), které trvá zhruba 30 minut. Každý měsíc máme sérii na nějaké téma, ve které se snažíme lépe poznávat Boha a biblické principy aplikovat do našich životů. 30 minut před programem a po programu si můžete dát v kavárně dobré kafe.

Na rozdíl od některých kostelů se u nás nečeká žádná znalost bohoslužebného řádu a moderátor nás vždy celým poměrně jednoduchým programem provází. První neděli v měsíci je součástí programu i Večeře Páně – (chléb a víno na připomínku Ježíšovy oběti na kříži), ta je samozřejmě dobrovolná a průběh vždy vysvětlujeme. Jednou měsíčně míváme po skončení pro zájemce společný oběd, někdy s dalším programem.

Jaké je složení lidí ve vaší církvi?

Přestože u nás najdete lidi všech generací od miminek po důchodce, nejvíce uvidíte asi třicátníků a padesátníků. Minimálně třetina z nás nevyrostla v křesťanské rodině, ale stali jsme se křesťany později ve svém životě. Najdete u nás lidi různých profesí a různého vzdělání. Většina z nás je přímo z Havířova nebo z Ostravy a nejsme přehnaně intelektuální církev. V neděli na bohoslužbě určitě nenajdete jen dlouholeté křesťany, ale část z nás jsou duchovně hledající a objevující.

Jak u vás funguje vedení?

Struktura vedení je v každé církvi trochu jiná. V ESK Havířov máme hlavního kazatele/pastora, který má zodpovědnost za směřování společenství a za vyučování Bible. Dále je u nás staršovstvo (tým vedení) složené z 4-5 lidí, které má mandát na 3 roky a členská základna vždy nové kandidáty hlasováním o důvěře schvaluje.

Dále máme tým vedoucích a vedoucí jednotlivých služeb. Protože vedoucí můžou mít velký vliv na životy druhých, klademe důraz na to, aby byli charakterní a důvěryhodní.

Jak je ESK financováno?

Jsme financování téměř výhradně z dobrovolných darů členů a přátel ESK. Řada z nás vidí místní církev jako těžiště Božího působení tady na zemi a proto jsme se rozhodli s měsíční pravidelností život církve finančně podporovat.

Proč je církví tolik a jaké máte názory na jiné církve?

Řada církvi se historicky rozdělila, často protože původní církev v něčem zkostnatěla a neodrážela už autenticky křesťanské poselství zapsané v Bibli. Tohle hrozí postupem času každé církvi a každému společenství, proto se církve v ideálním případě snaží reformovat, obnovovat, a odstraňovat morální úpadek a mocenské zájmy. Zdravá církev se snaží pořád navracet zpátky k důvodu své existence, a to je přinášení zprávy o Ježíši Kristu a životě s ním.

Spousta církví dnes věří v jádru stejným věcem a řada rozdílností je dána hlavně rozdílným stylem, složením lidí a rozdílnými vedlejšími důrazy. Některé církve kladou větší důraz na emoční prožívání, některé na akademickou odbornost, jiné se specializují na sociální práci. Vyznání víry má většina protestantských církví shodné. Jako ESK Havířov s řadou dalších církví spolupracujeme, jsme přátelé a navzájem si fandíme.
Samozřejmě se však najdou i církve, které mají v něčem toxickou kulturu nebo sektářské sklony. Proto lidem doporučujeme navštívit různé církve, aby nežili v bublině.

Můžu se na vaše ESK neděle a další události přijít podívat jako host?

Ano určitě, jste vítáni. Naše aktivity a setkání, které oznamujeme a propagujeme veřejně nejsou jen pro členy, ale jsou vždy veřejnosti přístupné a kdokoli může bez pozvání přijít. Na všech veřejných aktivitách jsou jak křesťané, tak nekřesťané. Vnímáme se jako lidé na různé fázi duchovní cesty za Bohem, ne jako nějaká elita věřících. Ohledně praktikování naší víry chceme být transparentní, kromě členských schůzí vpodstatě nemíváme interní setkání.

Jak bych se měl obléci a na co bych se měl připravit, když jdu k vám poprvé?

Scházíme se v prostorách na ul. Jaroslava Seiferta 8 v Havířově – vchod k nám je označen velkým červeným logem ESK. U nás žádný dress-code nemáme, každý chodí oblečený jak chce. Přijďte v čemkoli se cítíte pohodlně.
Dost možná si vás před začátkem někdo z vedoucích všimne, když vás uvidí poprvé a rád se s vámi seznámí, pokud budete mít zájem. Během bohoslužby můžete být kompletně anonymní – program se odehrává na podiu.

Jaké máte další setkání mimo neděli?

V tomto období máme několik domácích skupin, kde trávíme společně čas, modlíme se, diskutujeme a studujeme Bibli. Kromě skupin studia Bible máme skupinu pro mladé dospělé, modlitební skupinu a setkávání pro maminky s dětmi. Kdybyste měli zájem nějakou skupinu navštívit, více informací je u někoho z vedoucích.

Ve středy (přes léto i pondělky) běží pod naší církví sportovní aktivita Edge Ultimate Frisbee pro teenagery. Každý druhý čtvrtek probíhá čeština pro Ukrajince.

Mám další otázky.

Kdyby vás cokoli o ESK zajímalo, zajděte za někým z vedoucích, kontaktujte nás na emailu ondra@eskhavirov.cz nebo na sociálních sítích.